Top ยป Member

Member

Takayanagi Lab. Member

Professor
Hiroshi Takayanagi [Profile]
Associate Professor
Takeshi Nitta
Assistant Professor
Noriko Komatsu
Hiroyuki Takaba
Project Researcher
Ryunosuke Muro
Warunee Pluemsakunthai
Research Assistant
Ayako Suematsu
Yu Ogiwara
Kaori Kusuhata
Sachiko Nitta
Koichi Kubo
Tokiko Tsubokawa
Visiting researcher
Hsiu-Jung Liao
Graduate Student
Tatsuo Asano
Masanori Tsutsumi
Yin Wengiang
Rayene Benlaribi
Takuya Sugita
Shintaro Shirahama
Yan Minglu
Cristian David Martinez
Ema Suzuki
Undergraduate Student (MD-researcher program)
Yuka Seki
Taku Kamimura
Hiroto Tomoda
Yutaro Yoshitomi
Secretary
Kazuha Suzuki
Mai Suzuki
Collborator
Masayuki Tsukasaki
Yuta Nakai
Hashimoto Kyoko

Donated Fund Laboratory of Osteoimmunology Member


Project Associate Professor
Kazuo Okamoto
Project Assistant Professor
Asuka Terashima